Margus & Marse – Prelansarea unui proiect

De cele mai multe ori, natura provoacă inspirația perfectă pentru orice domeniu de
activitate. În general, artiștii sunt cei care apelează la acest fenomen pentru a crea cele mai
originale idei.
Un nou proiect ce a luat amploare de la începutului lunii august este Margus & Marse inițiat
de Marius Goie și Cristian Daniel Rusu. Până în momentul de față, au reușit să creeze trei
compoziții muzicale. Primele două au fost realizate în studio dar ajutați de sunetele naturii din
următoarele locați: baraj Beliș, împrejurimi ale comunei Râșca și Cheile Turzii.
Piesa din luna octombrie a fost compusă într-o cabană în Beliș, o locație ferită de
zgomotul și agitația orașului. Deocamdată, nickname-ul pieselor este reprezentat de numele lunii
în care au fost realizate. După ce vor reuși să facă 12 melodii, acestea vor fi scoase pe un album:
„Margus & Marse este un concept născut din natură din dorința de a savura viața pe ritmuri creative
rodite cu sunete vesele. În fiecare lună compunem o piesă în diferite zone cu potențial turistic, iar
cele 12 producții inspirate din trăiri în natură vor fi redate la evenimente și festivaluri open air. O parte din incasarile albumului vor fi donate pentru o cauza si ne vom implica in proiecte de protejare a naturii si plantare copaci.” a
declarat Cristian Daniel Rusu, producătorul proiectului .
Din această toamnă, Margus & Marse va susține organizațiile ce se ocupă cu plantarea
copacilor fructiferi împreună cu vybe bag ce lansează campania #music4trees.
De asemenea, vor organiza petreceri unde sunt invitați persoane de diferite varste. Scopul acestora este de a uni oamenii prin muzică și de a-i încuraja să protejeze mediul înconjurător.

EN:

Nature causes perfect inspiration for any field of activity. In general, it is artists who are
calling on this phenomenon to create the most original ideas.
A new project that has grown since the beginning of August is Margus & Marse initiated by
Marius Goie and Cristian Daniel Rusu. So far, they have managed to create three
musical compositions. The first two were made in the studio, but helped by the sounds of nature
in the following locations: Baraj Belis, the surroundings of Râşca commune and The Keys of
Turzii.
The October piece was composed in a chalet in Belis, a location protected from the noise
and agitation of the city. For the time being, the nickname of the pieces is the name of the month
in which they were made. After they manage to make 12 songs, they will be taken out on an
album: “ Margus & Marse is a nature-born concept that wants to enjoy life on creative rhythms with
happy sounds. Every month we compose a piece in various areas with tourism potential, and the
12 productions inspired from live performances will be played at open air events and festivals. Some of the proceeds from the album will be donated for a cause and we will be involved in nature protection and tree planting projects.”
said project producer Cristian Daniel Rusu.
Since this autumn, Margus & Marse will support organizations planting fruit trees together
with the vybe bag launching the #music4trees campaign.
They will also organize parties for different ages. Their purpose is to
unite people with music and encourage them to protect the environment.

by Cristina Loghin